Republika Srbija // Autonomna Pokrajina Vojvodina
www.psrzrp.vojvodina.gov.rs
Niste ulogovani // Prijava // Registracija

Pravna mišljenja

 ZATRAŽITE PRAVNO MIŠLJENJE 


Da li je preduzetnik koji ima tri zaposlena u obavezi da donese pravilnik o bezbednosti i zaštiti na radu?

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/2005), propisana je obaveza poslodavca da svojim aktom utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ove mere o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac može da propiše kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ako nema kolektivni ugovor ili pravilnik, ili da donese poseban pravilnik o zaštiti na radu.
Pored pravilnika posebno je Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu propisana
 


pročitajte ceo odgovor

.
Prijavite se za vesti
. . .
.

Sekretarijat

Posle usvajanja Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine, u februaru 2002. godine u okviru Izvršnog veca AP Vojvodine osniva se Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova je vladino telo na nivou pokrajine koji izvršava samostalne i poverene poslove iz oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova.

Glavni cilj Sekretarijata je praćenje i unapređivanje stanja u oblastima rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova na teritoriji AP Vojvodine.

U skladu sa ovim ciljem u oblasti rada i zapošljavanja zadaci Sekretarijata su sledeći:

  1. predlaganje i realizacija mera aktivne politike zapošljavanja na teritoriji AP Vojvodine
  2. prikupljanje i analiza podataka iz oblasti zapošljavanja
  3. praćenje svih procesa vezanih za rad i zapošljavanje na teritoriji APV
  4. davanje mišljenja i predlaganje mera u oblasti rada i zapošljavanja
  5. sprovođenje i unapređivanje programa zapošljavanja

U oblasti ravnopravnosti polova aktivnosti su usmerene ka realizaciji sledećih zadataka:

  1. promovisanje koncepta rodne ravnopravnosti na teritoriji APV
  2. saradnja sa svim relevantnim institucijama i vladinim i nevladinim organizacijama na ostvarivanju politike jednakih mogućnosti
  3. ustanovljavanje mehanizama za ravnopravnost među polovima

Sekretarijat sarađuje sa svim nadležnim republičkim i pokrajinskim organima koji su zaduženi za oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova kao i sa lokalnim samoupravama na teritoriji Vojvodine.

Nazad       Štampaj       Vrh strane
.
. . .

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATKINJA I KANDIDATA ZA DODELU GODIŠNJEG PRIZNANJA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ZA 2011. GODINU


21.06.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


05.06.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


04.06.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


25.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


14.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP  VOJVODINI U 2012. GODINI


11.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


ISPRAVAK ODLUKE O DODELI KOMPJUTERA SEOSKIM UDRUŽENJIMA ŽENA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


07.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


03.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


03.05.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


23.04.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U APV U 2012. GODINI OD 19.04.2012. GODINE


ODLUKA O DODELI KOMPJUTERA SEOSKIM UDRUŽENJIMA ŽENA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


18.04.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


17.04.2012. ODLUKA O DODELI  SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


12.04.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


09.04.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


ODLUKU O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI


ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U APV U 2012. GODINI OD 02.04.2012. GODINE


ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RADA, ZAPOŠLJAVANJA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA


ODLUKA O DODELI LCD TELEVIZORA SEOSKIM UDRUŽENJIMA ŽENA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


29.03.2012. ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U APV U 2012. GODINI


JAVNI POZIV SEOSKIM UDRUŽENJIMA ŽENA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA ROMSKE NACIONALNOSTI IZ 20 OPŠTINA NA TERITORIJI AP VOJVODINE


BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ BAČKE


JAVNI POZIV ŽENAMA U POLJOPRIVREDI - Program obuke žena u agrobiznisu


Upitnik - PRIJAVA ZA PROGRAM OBUKE


JAVNI POZIV SEOSKIM UDRUŽENJIMA ŽENA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


ODLUKA O DODELI DRVENIH KUĆICA ZA PRODAJU VOJVOĐANSKIH SUVENIRA - VOJVOĐANSKA SUVENIRNICA, GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE


JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2012. GODINI

ZAHTEV ZA BIZNIS PLANOM - Subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2012. godini

IZJAVA podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2012. GODINI

ZAHTEV ZA BIZNIS PLANOM - Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini
ODLUKA O DODELI SREDSTAVA OPŠTINAMA/GRADOVIMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA SUFINANSIRANJE MERA ILI PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA


KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RADA, ZAPOŠLJAVANJA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

Obrazac
KONKURS ZA DODELU DRVENIH KUĆICA ZA PRODAJU VOJVOĐANSKIH SUVENIRA-VOJVOĐANSKA SUVENIRNICA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE


JAVNI POZIV za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja


Zahtev za učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2012. godini


ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RADA, ZAPOŠLJAVANJA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA


KONKURSI

Supply contract for equipment and materials for the Educational Training Centre in Novi Sad 07SER01/13/51/28-7.0